Velkommen til MATLAB!

 

MATLAB – Matematiklaboratoriet er Gyldendals nye matematiksystem til 0.-9. klasse.

MATLAB bygger på:

en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken

MATLAB er enkelt og overskueligt opbygget. Hvert kapitel i elevbøgerne veksler mellem iscenesættelser, undersøgelser og øvelser.

En iscenesættelse kan fx være at finde figurer i omverdenen eller at spille et terningespil. Gennem iscenesættelserne kan eleverne blive bevidste om læringsmål og leve sig ind i situationer eller problemstillinger, der ’sætter scenen’ for faglige samtaler og undersøgelser.

Iscenesættelserne følges op af undersøgelser, som kan udvikle elevernes matematiske forståelse og kompetencer, bl.a. ved brug af konkrete materialer og digitale værktøjer.

Bøgernes mange forskellige øvelser styrker elevernes matematiske færdigheder og giver rutine i det lærte.

 

konkrete læringsmål skrevet ud fra Forenklede Fælles Mål

MATLAB understøtter læringsmålstyret undervisning. I hvert kapitel er der forslag til læringsmål, som bygger på Forenklede Fælles Mål. Forslagene knytter sig til de samtaler og aktiviteter, der lægges op til på de enkelte sider.

Hvert kapitel afsluttes med evalueringssider, som giver læreren indblik i elevernes faglige udvikling knyttet til de læringsmål, der har været i spil.

 

forskning i, hvordan børn lærer matematik

MATLAB bygger på IBL – Inquiry Based Learning, som er en pædagogisk metode, der tager udgangspunkt i problemstillinger, der kan udvikle elevernes viden og kunnen gennem undersøgende arbejde.

 

et tæt samspil mellem bog og web.

I MATLAB er bøger og web tænkt sammen i en helhed. Til hvert kapitel er der animationer med inspiration til faglige samtaler, som knytter sig til elevbøgernes sider.

Webdelen indeholder desuden lydfiler med spilleregler, links til udstillinger og interaktive opgaver til eleverne samt links, side-til-side-vejledning og gode råd til forældrene. Elever, lærere og forældre kan få adgang til webdelens ressourcer via QR-koder i elevbøgerne.

 

MATLAB 0

Køb bogen her.
Se uddrag af bogen her.

 

MATLAB 1a

Køb bogen her.
Se uddrag af bogen her.

MATLAB 1b

Køb bogen her.
Se uddrag af bogen her.

 

MATLAB 2a

Køb bogen her.
Se uddrag af bogen her.

Om forfatterne

MATLAB er skrevet af tre forfattere, som har mange års praktisk erfaring med matematikundervisning i den danske folkeskole og en stærk teoretisk forankring fra deres virke som undervisere på læreruddannelsen og i efteruddannelsen af lærere. De har desuden været involveret i både tilblivelsen og afprøvningen af de Forenklede Fælles Mål.


Læs her: Interview med forfatterne om MATLAB

Ole Freil

Lektor i matematik, Læreruddannelsen Zahle. Tidligere matematiklærer i grundskolen.

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik).

Thomas Kaas

lærerbillede

Lektor i matematik, Læreruddannelsen Zahle. Tidligere matematiklærer i grundskolen.

 

Forfatter til flere lærebøger, cand. pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.

Heidi Kristiansen

HeidiLektor i matematik, Læreruddannelsen Zahle. Tidligere matematiklærer på en efterskole.

 

Forfatter til flere lærebøger, cand. pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.

Webdel

Køb adgang til webdelen her.

 

Bestil prøvelogin til webdelen her.

 

Ressourcer til MATLAB 1. klasse er gratis til 1. april 2017.

Efter 1. april 2017 er prisen for 1. klasse kr. 199,- pr. år pr. klasse.

 

MATLAB 2b

Udkommer januar 2017.

Kan købes her fra 25. januar 2017.